Rozcestník LiNK jazykové centrum LiNK generations
Přestaňte vyplňovat učebnice!
Začněte mluvit!
 

Ceník pro školní rok 2019/2020

ceník platný od 26.7.2019

Výuka pro děti *

Individuální výuka45 min. 260,-
Skupina 3-5 dětí pololetí 2100,-
rok 3900,-

⃰ Není-li vyžádáno jinak, je délka výuky pro děti automaticky 45 minut.

Výuka pro dospělé **

Individuální výuka60 min. 350,-
Skupina 3-5 osob pololetí 2600,-
rok 4800,-

** Není-li vyžádáno jinak, je délka výuky pro dospělé automaticky 60 minut.


 • Školní rok zahrnuje 38 vyučovacích lekcí.
 • Možnost získání certifikátu o absolvování kurzu.
 • Testování úrovně znalostí ZDARMA.
 • Ukázková hodina ZDARMA.
 • Cena neobsahuje cenu za učebnice.
 • Cena obsahuje cenu za kopie a další doplňkové materiály.

Vracení školného - stornovací podmínky

 • V případě, že student nemůže pokračovat ve výuce, je možné kurzovné převést na jinou osobu.
 • Pokud kurz, na který byl student přihlášen, není otevřen, vrací se celé kurzovné.
 • Pokud byl kurz zrušen školou během školního roku, vrací se adekvátní část kurzovného.
 • Pokud student přestane chodit do skupinového kurzu, nepřísluší mu žádná náhrada kurzovného.
 • Pokud student ruší hodinu individuální, musí tak učinit minimálně 24 hodin před začátkem hodiny - jinak se tato hodina pokládá za odučenou.
 • Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a školních prázdnin.
Tvorba webových stránek Unigena